ขั้นตอนการส่งเครื่องมือสอบเทียบสำหรับลูกค้า
การเตรียมตุ้มน้ำหนักก่อนส่งสอบเทียบ
แบบคำขอสอบเทียบเครื่องตวงวัด
แบบคำขอสอบเทียบเครื่องชั่ง
แบบคำขอสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
ลักษณะตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ