NVC LOGO
NWMC's Banner
 
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด


ในวันที่ 23 มิถุนายน 2548 บุคลากร ฝ่ายคุณภาพของบริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานของการสอบเทียบเครื่องมือวัด ของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

Last Modified: 23 June 2005
copyright © Northern Weights and Measures Center
  0  English Version  

  Services
  Services
  Statistic
  Logo
  Logo
Top of Page Top of Page