NWMC
Prepackage Goods

Homepage

Consumer page
Pictures
สินค้าหีบห่อคืออะไร?
ตามความหมายของคำว่า “สินค้าหีบห่อ” ก็คือ สินค้าที่ได้รับการบรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อ ซึ่งเจตนาจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขาย หรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้บรรจุ หรือสิ่งหุ้มห่อด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น น้ำมันพืชบรรจุขวด ก๊าซหุงต้มบรรจุถัง นมบรรจุกระป๋องหรือกล่อง ยาสีฟันบรรจุในหลอด หรืออาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ที่บรรจุในภาชนะพร้อมขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
arrow arrow

Last Modified: April 2004
copyright © Northern Weights and Measures Center (Thailand) all rights reserved