>>>  เอกสารติดต่อราชการ  <<<
  - Presentation บรรยายกฏกระทรวงเครื่องวัดความชื้นข้าว  2551
  - Presentation เครื่องวัดความชื้นข้าวและการตรวจสอบความถูกต้อง
  - คู่มือเครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่น Kett PM 400
  - คู่มือเครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่น Kett Riceter J301
  - แบบฟอร์มตรวจรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว (Meter to Meter)
  - แผ่นเพลทติดเครื่องวัดความชื้นข้าว
          >>>  Services เอกสารการควบคุมภายใน  <<<
  - แผนบริหารความเสี่ยง
  - การควบคุมภายในด้านพัสดุ
  - การควบคุมภายในของศูนย์
  - แบบฟอร์มงานรายบุคคล
  - ภาพฝึกอบรมเครื่องวัดความชื้นข้าว
        >>>  Services  เอกสารอื่นๆ  <<<
  - โบว์ชัวร์ APLMF ภาษาอังกฤษ
  - โบว์ชัวร์ APLMF ภาษาไทย
  - CERTIFICATE OF LABORATORY ACCRDDITATION
        >>>  presentation  <<<
  - NWMC Presentation
  - การพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าวในประเทศไทย
  - การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว
  - เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้องตามกฎหมายชั่งตวงวัด
  - การหาเปอร์เซนต์แป้งมันสำปะหลัง (Measurements of Starch Content in Cassava)
  - congratulation
  - congratulation 2
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371
NORTHERN WEIGHTS AND MEASURES CENTER