ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371