ตรวจเครื่องชั่งร้านขายส้มเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมเทศกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว ส้มรสชาดอร่อยของฝากยอดนิยมเมืองฝาง 22/12/2560 
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

      ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดสันป่าสัก และตลาดหางดง (เช้า)   24/01/2561
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>
      ตรวจเครื่องชั่งตลาดเช้า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่    21/12/2560
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ พื้นที่ อำเภอลี้,บ้านโฮ่ง,เวียงหนองล่อง,ป่าซาง จังหวัดลำพูน   08 - 12/07/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัด ณ พื้นที่ อำเภอฮอด,จอมทอง,ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   22 - 26/07/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>


    ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูนตรวจสอบเครื่องคัดลำไยและเครื่องชั่งลำไย ณ พื้นที่ จังหวัดลำพูน 23/08/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    ตรวจสอบร้านขายปลีกข้าวสาร ข้าวเหนียว ณ พื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2/09/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    กรมการค้าภายในได้จัดโครงการผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิกรมการค้าภายในประจำปี 2562 DIT youth camp 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>