ตรวจเครื่องชั่งร้านขายส้มเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมเทศกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว ส้มรสชาดอร่อยของฝากยอดนิยมเมืองฝาง 22/12/2560 
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>


      ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดสันป่าสัก และตลาดหางดง (เช้า)   24/01/2561
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>
      ตรวจเครื่องชั่งตลาดเช้า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่    21/12/2560
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ พื้นที่ อำเภอลี้,บ้านโฮ่ง,เวียงหนองล่อง,ป่าซาง จังหวัดลำพูน   08 - 12/07/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัด ณ พื้นที่ อำเภอฮอด,จอมทอง,ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   22 - 26/07/2562
ดูรูปทั้งหมด (คลิก) >>