ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-836-060 ถึง 3 , โทรสาร (Fax) 053-836-059