ตรวจเครื่องชั่งร้านขายส้มเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมเทศกาลท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาว ส้มรสชาดอร่อยของฝากยอดนิยมเมืองฝาง
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่
      ตรวจสอบเครื่องชั่ง ณ ตลาดสันป่าสัก และตลาดหางดง (เช้า)  

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัดน้ำมัน ฯ ณ พื้นที่ อำเภอลี้,บ้านโฮ่ง,เวียงหนองล่อง,ป่าซาง จังหวัดลำพูน  
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่


งานศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

    ตรวจสอบเครื่องชั่งและมาตรวัดน้ำมัน ฯ ณ พื้นที่ อำเภอฮอด,จอมทอง,ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
คลิกที่ รูป เพื่อดูภาพ ขนาดใหญ่