NVC LOGO
NWMC's Banner
 
 

Home

มารู้จักเรา

โครงสร้างของศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที

บริการสอบเทียบ

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อศูนย์ฯ

ความรู้ด้านชั่งตวงวัด

จำนวนเครื่องชั่ง ตวง วัด ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

    จำนวนเครื่องชั่งรถยนต์

    จำนวนมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ


Last Modified: April 2004
copyright © Northern Weights and Measures Center all rights reserved
 
  Services
  Services
  Statistic
  Logo
  Logo
Top of Page Top of Page