>>>  เอกสารเครื่องวัดความชื้น  <<<
  - เอกสารประชาสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2562 เครื่องวัดความชื้นข้าวรุ่นที่ ผู้ผลิต นำเข้า ได้ปรับปรุงมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบให้คำรับรองได้
  - การพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องวัดความชื้นข้าวในประเทศไทย
  - การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว
  - เครื่องวัดความชื้นข้าวและการตรวจสอบให้คำรับรองความถูกต้อง
  - แบบคำขอตรวจรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว
  - แผ่นเพลทติดเครื่องวัดความชื้นข้าว
        >>>  presentation  <<<
  - NWMC Presentation
  - เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้องตามกฎหมายชั่งตวงวัด
  - การหาเปอร์เซนต์แป้งมันสำปะหลัง (Measurements of Starch Content in Cassava)
  - congratulation
  - congratulation 2
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371