??
ติดต่อทางไปรษณีย์:

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
257 หมู่ 13 ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ติดต่อทางโทรศัพท์:

โทร.053-114372
โทรสาร.053-114371

ติดต่อทาง E-Mail:

nwmc.cm@gmail.com

ติดต่อด้วยตัวเอง:


ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
Northern Weights and Measures Center (Ching Mai)
257 หมู่ 13 ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
257 Moo 13 Banmae, Sanpatong, Chiangmai 50120
โทรศัพท์ 053-114-372 , โทรสาร 053-114-371
Tel.053-114-372, Fax 053-114-371